Annica Östh

Annica Östh

Interim Rehabiliterings konsult – Konsulter

För Annica är det viktigt att vara lyhörd till vad kunden har för behov och lyssna in dessa och mål som finns uttalat inom organisationen, men även vara en extern part som ser utifrån vad behovet finns för att på så sätt nå mål inom arbetslivsinriktadrehabilitering. Annica hjälper företag att från ax till limpa i arbetet med sjukfrånvaro, rehab och att utveckla ett hållbart ledarskap och påverka företagskulturen.

 

Annica har stor erfarenhet av sjukfrånvaro och ledarskap både ur individ och ledningsperspektiv. Hon har lång erfarenhet av att arbeta både på strategiskt och operativt med sjukfrånvaro, vilket innebär både coachning av chefer och HR och även stöd och rådgivning i individärenden.

 

Hon är djup specialist inom rehab med en bakgrund från både försäkringskassan, arbetsförmedlingen och företagshälsovården där hon arbetat som rehabsamordnare och med ledarutveckling. Annica har även själv arbetat som linjechef och avdelningschef. Tidigare uppdrag har varit både i privat näringsliv och offentlig sektor med konsulttjänster, ledarutveckling, utbildningar, handledning och coaching för chefer och ledningsgrupp inom sjukfrånvaro och arbetslivsinriktad rehabilitering.  

 

Efter examen på PEO programmet på Södertörns högskola började Annica karriären på försäkringskassan där hennes intresse för arbetslivsinriktad rehabilitering tog fart. Där hon fick kunskaper om lagar och regler kring arbetslivsinriktad rehabilitering som är viktig i arbetet kring sjukfrånvaro. Efter försäkringskassan fortsatte hon till arbetsförmedlingen, Botkyrka kommun, samordningsförbundet HBS där uppdraget var att hjälpa nyanlända kvinnor ut i arbetslivet. Med starkt fokus på individers kompetens lyckades hon stötta individer som normalt sätt har svårt att hitta ut på arbetsmarknaden till ett arbete.

 

Därefter blev Annica befordrad till chef på arbetsförmedlingen där hon i rollen som chef lade stort fokus på förebyggande arbetet mot ohälsa, för att bli en attraktiv arbetsgivaren men framförallt ha en fungerande verksamhet.

 

Annica har haft egen verksamhet där hon samarbetat med Previa i en konsultativ roll som rehabsamordnare. I den rollen ansvarade hon över koordinering och samordning av rehabiliteringsprocessen hos företagskunder, med kontakt med chefer och HR för handledning och coaching i utvecklingsarbete inom arbetsmiljö och sjukskrivning. Ledarens roll för att förebygga och stötta kring sjukskrivning är en av de viktigaste uppgifterna kring sjukfrånvaro. 

annica@rehappen.se

Some of my colleagues

Already working at Rehappen?

Let’s recruit together and find your next colleague.

email
@rehappen.se
Teamtailor

Employer branding by Teamtailor