Jenna Ramsin Eklund

Jenna Ramsin Eklund

Researcher, Student – Support

Personalvetarstudent med inriktning mot psykologi vid Uppsala universitet. Driver ett pågående uppdrag för Rehappen tillsammans med Anna Hoflund. 

Syftet med uppdraget är att hitta mönster över hur företag arbetar med sjukfrånvaro samt att öka förståelsen för hur aktivt och systematiskt arbete med sjukfrånvaro bidrar till friskare företag.

Ett arbete att för att göra en marknads- och produktvalidering inom ramen för Vinnova-projekt. 

”Jag anser att struktur, välmående och individuell anpassning är viktigt och tror att resultat kommer som en bonus när arbetet känns kul, meningsfullt och utvecklande för individ så väl som organisation.”

Already working at Rehappen?

Let’s recruit together and find your next colleague.

email
@rehappen.se
  • Anna Hoflund
  • Annica Östh
  • Annika Thimberg
  • Birgitta Houmann
  • Eva Landeståhl
  • Håkan Carlbom
  • Helén Sinani
  • Jenna Ramsin Eklund
  • Karin Møller Rigas
  • Kristina Elliot
Teamtailor

Employer branding by Teamtailor