Lisbeth Dahlin

Lisbeth Dahlin

Ledarskaps coach, stress och hälsoföreläsare, sjuksköterska utbildare på KI – Konsulter

Lisbeth Dahlin har lång erfarenhet inom kombinationen personligt ledarstöd tillsammans med hälsa vid långvarig hög arbetsbelastning. Tidigare resultat som Lisbeth jobbat med visar på höjt frisktal i organisationer. Hon stöttar med program för stress och förebyggande program och ledarstöd och coachning.

Tidigare har Lisbeth arbetat i flera år som forskare och föreläsare vid Karolinska Institutet och har sin utbildning inom ledarskaps- och organisationsutveckling från LIME, Karolinska Institutet, en magister i pedagogik och omvårdnad och är legitimerad sjuksköterska med specialområde smärta, stressrelaterad ohälsa och akupunktur. 

Ordförande i SMAS (Svenska Medicinska Akupunktur Sällskapet) förening för legitimerad sjukvårdspersonal. 

Lisbeth coachar och leder individer för att balansera verksamhetens krav på effektivitet och resultat med den enskilda individens resurser. 

Inriktningen är System Centrerat förhållningssätt en kombination av mänskligt beteende, emotioner och yrkesrollen tillsammans med "Story-telling". Med rätt verktyg kan vi skapa en långsiktighet och förståelse för individens behov och verksamhetens resultat. 

Som alla på Rehappen jobbar hon från styrelsenivå ända ner till individärenden och längs med hela vägen att stötta ledare och medarbetare i arbetet att bygga upp hållbara företag. 


Already working at Rehappen?

Let’s recruit together and find your next colleague.

email
@rehappen.se
Teamtailor

Employer branding by Teamtailor