Ossi Nilsson

Ossi Nilsson

HR and Security Expert – Konsulter

Ossi är erfaren konsult inom HR och säkerhet och riskhantering som väl känner till de hinder och problem som kan förekomma en organisation.

Han har arbetat på ledningsnivå  i rollen som HR-direktör och säkerhetschef i den svenska verksamheten för några av de största säkerhetsföretagen i världen, Securitas (Teknik/Larm/Systems), Niscayah och Stanley Security Solutions. Med passion för att skapa fungerande HR-system och med en positiv inställning skapar han lösningar och möjligheter ur flera olika perspektiv.  Ossi har sin spets inom krisarbete, säkerhet, träning och förberedelse på krishantering och alla olika HR-relaterade frågor. Vill din ledningsgrupp eller specialister träna på en svår situation för att vara väl förberedd inför ett krisläge har Ossi färdiga koncept för skarp utbildning och har tidigare en hög säkerhetsklassning i sin roll och vet vad det innebär.  

Ossi stöttar gärna i arbetet att skapa en arbetsplats som är trygg och säker därför att det ger mer utrymme till skapande av bra service till kunderna. Med rätt HR-processer och strategisk riskanalys kan företagets risker identifieras och riktlinjer av åtgärder för att minimera en eventuell skada  sättas upp.

Ossi hjälper gärna med analys, lösningar på situationer där organisationen upptäcker ett problem - det kan vara utredningar, säkerhetsarbete kring personal. Han hjälper till att hitta rätt process eller verktyg för att lösa det och skapar tillsammans med uppdragsgivare gynnsamma förutsättningar. 

När chefer känner till vad som kan hända och hur de ska hantera potentiella situationer, kan alla i organisationen fokusera på sina områden istället för problemet i fråga. 

Företag kan också ta hjälp av Ossi som coach eller facilitator för att arbeta med målsättningsarbete, verksamhetsplan, SWOT-analysarbete och att bygga upp organisationen och dessa affärer. Han stöttar i arbetet att skapa gemensamma mål, roadmaps och drivs av att se att en person eller verksamhet förstår att de är på väg åt rätt håll tillsammans. 

Already working at Rehappen?

Let’s recruit together and find your next colleague.

email
@rehappen.se
Teamtailor

Employer branding by Teamtailor