Malin Bäckmark

Malin Bäckmark

Förändringsledare, specialist inom hälsofrämjande ledarskap och stresshantering – Konsulter

Förändringledare och verksamhetsutvecklare, Specialist inom hälsofrämjande ledarskap och stresshantering. 

Rehabiliteringskonsult och coach för chefer och medarbetare. 

Malin Bäckmark brinner för att stötta individer och organisationer till att prestera på ett effektivt och hållbart sätt utan att det sker på bekostnad av individens välmående.

Med lång erfarenhet inom IT- och Verksamhetsutveckling och med kunskap om bland annat agil transformation, hälsofrämjande ledarskap och stresshantering arbetar Malin tillsammans med dig och ditt team för att skapa trygghet, motivation och engagemang och därmed effektivitet och lönsamhet med utgångspunkt i varje individs välmående.

 Malin är diplomerad avspännings- och stresspedagog med kognitiv inriktning och utbildar inom organisatorisk och psykosocial arbetsmiljö samt stresshantering. Malin erbjuder även stöd och rådgivning till chefer och medarbetare, både förebyggande och i rehabiliteringsärenden, med hjälp av coachande samtal och utformande av handlingsplaner.

Som alla på Rehappen jobbar Malin på alla nivåer och utifrån behov för att stötta ledare och medarbetare i arbetet att bygga upp hållbara företag. 

Malin har också en lång bakgrund i att arbeta med Alectas sjukförsäkringssystem och duktig både på implementering av system och stöttning av ledare och HR i implementering av nya arbetssätt och processer kopplat till en god arbetsmiljö och hållbara organisationer. 

Hon är också Certified SAFe® 5 Agilist. 

Already working at Rehappen?

Let’s recruit together and find your next colleague.

email
@rehappen.se
Teamtailor

Employer branding by Teamtailor