Eva Landeståhl

Eva Landeståhl

HR Specialist inom Rehab, Beroende Terapeut och Ledarstöd – Konsulter

Erfaren HR-specialist med en gedigen kompetens inom personalfrågor främst kopplat till rehabilitering, sjukfrånvaro, arbetsmiljö samt utbildning och coachning av chefer i individärenden. Gemensamt för de olika uppdrag Eva haft är att de bestått i att på strategisk nivå effektivisera och metodutveckla koncept för att sänka sjukfrånvaro. Eva är beroende terapeut och är van att hjälpa företag att bygga upp arbetet kring hur man ska hantera drog och alkoholfrågor. 

I yrkesrollen är Eva mål-och resultatinriktad genom att vara engagerad och drivande. En av framgångsfaktorerna i arbetet med rehabilitering och sjukfrånvaro har varit att Eva lyckats möta verksamhetens krav och individens behov. Eva har arbetat med företag som IKEA, Stadium, Ericsson, Trygghetsstiftelsen, Holmens Papper och Astra Zeneca. 

Evas arbete har uppmärksammats i en rad sammanhang bland annat i media och av Svenskt Näringsliv. 

Eva är en duktig utbildare inom arbetslivsrehabilitering och i drog och alkoholfrågor. Hon stöttar både genom att lära ut, coacha och även stötta praktiskt i svåra personalärenden. 

 

 

Already working at Rehappen?

Let’s recruit together and find your next colleague.

email
@rehappen.se
Teamtailor

Employer branding by Teamtailor