Birgitta Houmann

Birgitta Houmann

Sjuksköterska, Senior Rehabkonsult och HR-specialist – Konsulter

Birgitta har lång erfarenhet av att arbeta som sjuksköterska och har arbetat de senaste 20 åren med rehabilitering, arbetsmiljö, ledarstöd och HR-stöd kring sjukfrånvaro och sjukskrivningar. Hon har utöver sin IVA-sköterskeutbildning även utbildning från KIs program för rehabilitering- och rehabiliteringskoordinator. 

Hon är van att jobba både bredvid ledningen, HR-avdelningen och cheferna och möta medarbetare som är i svåra situationer - både fysiska och psykiska. Hon har stöttat många verksamheter att skapa ett systematiskt arbete där korttidssjukfrånvaron är grunden till att skapa hälsosamma företag. Hon har stöttat företag inom läkemedelsbranschen, lager och logistik, myndigheter, tillverkningsindustrin och har varit med sedan länge i branschen - redan när Previa köpte upp tjänsten sjuk och frisk. 

Att arbeta i kris och svåra situationer kopplat till hälsa är något Birgitta har stor erfarenhet av då hon i många år arbetade som sjuksköterska inom intensivvården som iva-sköterska. Att ta enskilda svåra samtal och stötta medarbetare och chefer är en nyckelkompetens som hon både genomför själv och lär ut till företagens chefer och HR-organisation. 

Hon har arbetat som rehabiliterings expert via många aktörer så som Previa, Avonova, Stark & Partner och stöttar företag i alla delar av arbetsmiljöarbetet praktiskt som har med sjukfrånvaro att göra. Hon har stöttat hela verksamheter från grunden i att bygga upp hela rehabiliteringsarbetet och sedan lära upp ansvariga chefer i de nya processerna.  Birgitta arbetar också tillsammans med Better Health. 

Already working at Rehappen?

Let’s recruit together and find your next colleague.

email
@rehappen.se
Teamtailor

Employer branding by Teamtailor