Konsulter

Leg Arbetsterapeut, Ergonom, hälso coach, Rehab och anpassningsexpert
Interim Rehabiliterings konsult
Hälsostrateg, ACC Coach, Folkhälsovetare
Sjuksköterska, Senior Rehabkonsult och HR-specialist
HR Specialist inom Rehab, Beroende Terapeut och Ledarstöd
Learning Leader & Associate Certified Coach (ICF) Lecturer in Management
Förändringsledare, OBM Processledare, Ledarutvecklare, Coach och Diplomerad Friskvårdskonsulent,
HR-expert, Hälsocoach, specialist inom arbetsmiljö och hälsa på jobbet
HR-konsult, Certifierad Coach ICF, Rehabiliteringsexpert, Karriärutvecklare
Master in Business coaching, Leadership Development Consultant
Medgrundare, People & Culture, VD
ACC Certifierad Coach, Förändringsledare, Leg Dietist, Kommunikatör
Ledarskaps coach, stress och hälsoföreläsare, sjuksköterska utbildare på KI
Organisational Consultant, Coach & Therapist
Förändringsledare, specialist inom hälsofrämjande ledarskap och stresshantering
HR-Konsult, Karriärcoach, Coach, Arbetslivsinriktad Rehab-Specialist,
Coach, Förändringsledare, Ledare, Facilitator, NLP-coach, Båt-coach
Leg Sjukgymnast, Ergonom, Arbetsmiljökonsult och Hälsoinspiratör
HR-konsult, beteendevetare, utbildad i psykoterapi (ACT - Acceptance and Commitment Therapy) och Coaching
HR and Security Expert
Senior Consultant, Therapist Act, Mindfulness instructor, Communication Expert
Finland, Leg Psykolog, Organisationspsykolog, Ledarutveckling, Coach PCC-certified

Support

IT

Other employees

Already working at Rehappen?

Let’s recruit together and find your next colleague.

@rehappen.se